Rejestracja

Zakładanie konta

Użytkowniku, jest kilka sposobów w jaki możesz założyć konto w portalu eUrząd i tym samym uzyskać dostęp do danych finansowych, które na Twój temat gromadzi Urząd oraz możliwości zapłaty podatków i opłat:

  1. Formularz możesz pobrać w postaci PDF, ODT lub DOCX (osoby fizyczne lub osoby prawne) wydrukować i zanieść do Urzędu. Wydrukowane formularze dostępne są również w samym urzędzie, gdzie na miejscu możesz wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek.

  2. Skorzystać z formularza elektronicznego ePUAP (osoby fizyczne lub osoby prawne) *

  3. Zalogować się za pomocą konta na login.gov.pl i postępować dalej zgodnie z instrukcjami

* Formularz dostępny po zalogowaniu na platformie ePUAP