Witamy Państwa w strefie usług elektronicznych

Miasta Cieszyn

W strefie usług elektronicznych można uzyskać:

  • Dostęp do informacji o stanie spraw oraz zobowiązaniach podatkowych i opłatach Twoich oraz osób fizycznych i prawnych, które reprezentujesz, jak również informacji z innych rejestrów urzędu - dostęp ten wymaga rejestracji i uwierzytelnienia.

  • Możliwość elektronicznej realizacji płatności zobowiązań wobec Urzędu.

  • Dostęp do formularzy elektronicznych usług udostępnianych przez Urząd.


BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie

Rejestracja:

  • Dostęp do danych o stanie Państwa spraw, zobowiązaniach podatkowych i opłatach, oraz niektórych, związanych z Państwem, wpisach w rejestrach prowadzonych przez Urząd jest możliwy po dokonaniu rejestracji.

  • Wniosek o konto na platformie eUrząd (osoby fizyczne)"Wniosek dla osób fizycznych" *.

  • Wniosek o konto na platformie eUrząd (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) "Wniosek dla osób prawnych" *.

  • Wniosek o konto na platformie eUrząd z wykorzystaniem usługi login.gov.pl "Wniosek o konto na eUrzędzie (login.gov.pl)".

* Formularz dostępny po zalogowaniu na platformie ePUAP

 

 

Więcej informacji o strefie usług elektronicznych (platformie eUrząd) uzyskasz wybierając opcję Pomoc z menu.

Logo Uni Europejskiej z opisem